Skip to main content

Beleid, Bestuur en Commissies

SV Baarn biedt een warme, gezellige en veilige omgeving om te kunnen voetballen

Beleid

Alle spelende leden biedt SV Baarn een warme, gezellige en veilige omgeving om te kunnen voetballen, zowel recreatief als sportief. Belangrijk is dat iedereen zich bij de vereniging thuis voelt. Begrippen als respect en normen en waarden staan hoog in het vaandel.

In het Jeugdbeleidsplan (2018-2021) staan de sportieve ambities van SV Baarn, waarbij de doelstelling is om vanaf de jongste jeugd kwalitatief hoogstaande training en begeleiding te bieden bij alle teams. Middels een email aan tc_jeugd@svbaarnvoetbal.nl kunnen leden dit document aanvragen.

Naast de statuten (downloaden) staan in het huishoudelijk reglement (downloaden) de algemene regels over hoe er met elkaar in de vereniging wordt omgegaan en welke afspraken we met elkaar maken ten aanzien van normen en waarden.

Energiebeleid

SV Baarn wil bijdragen aan een beter milieu door zuinig te zijn met energie. Samen met andere sportverenigingen in Baarn (BAV, BMHV, TOV, Eemboys en the Wheely’s) nam SV Baarn ook deel aan de Energy Battle Baarn. Een jaar lang werd er gekeken wie de meeste energie kan besparen. Helaas heeft SV Baarn niet gewonnen, maar viel wel in de prijzen. Lees het hier.

Zelf kan je als lid van SV Baarn bijdragen door niet te lang te douchen, het licht uit te doen als je weggaat uit de kleedkamer etc.

Energie besparen is goed voor het milieu, maar ook zeker voor SV Baarn. Heb jij ideeën hoe SV Baarn kan besparen op energie? Stuur je idee naar: communicatie@svbaarnvoetbal.nl

Bestuur

Om het reilen en zeilen van de club in goede banen te leiden is er een bestuur met verschillende rollen en verantwoordelijkheden.

Voorzitter:

Evert Jan Stagge
secretaris@svbaarnvoetbal.nl

Penningmeester:

Bas Mutze
secretaris@svbaarnvoetbal.nl

Secretaris:

Tim van Beers
secretaris@svbaarnvoetbal.nl

Facilitaire zaken:

Cas Reefman

Vertegenwoordiging Technische Commissie:

Richard Hop
Richard@integraal-bv.nl

Commissies

Het bestuur wordt bijgestaan door diverse commissies te bereiken via het bestuur hierboven. Voor de technische commissies zijn er verschillende aanspreekpunten als voor de kantine-, sponsor- en evenementencommissie.

Technische Commissie

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Jeugdplan. Onder leiding van de Hoofd Jeugd Coördinator worden voor zowel de selectieteams als ook de breedteteams de sportieve ambities gedefinieerd en uitvoering gegeven aan het plan.

De commissie bestaat uit:

Voorzitter: Richard Hop – tc-senioren@svbaarnvoetbal.nl
Senioren: Klaas de Kok en Richard Hop – tc-senioren@svbaarnvoetbal.nl
HJ Onderbouw (trainingen O13, O12, O11, O10, O9, O8, Greenstars): Hendrin Khandan – hendrin21@hotmail.com
Bovenbouw (O19, O18, O17 en O15): Guido Visee – tcjeugd@svbaarnvoetbal.nl
Coördinatie Jongste Jeugd (leiderzaken O12, O11, O10, O9, O8, Greenstars): Arnout Baas

Kantinecommissie

Het beheer van de kantine is in handen van Michel van Grinsven. Hij heeft de dagelijkse leiding, verzorgt de in- en verkoop van het assortiment, maakt roosters en planningen en levert een bijdrage aan het organiseren van allerlei leuke activiteiten naast het voetbal.

De commissie bestaat uit:

Michel van Grinsven – kantinebeheerder@svbaarnvoetbal.nl

Evenementencommissie

De evenementencommissie organiseert jaarlijks allerlei evenementen en feesten, zoals Het Warme Worsten Toernooi, diverse Party’s, Sinterklaasmiddag en het traditionele Eindfeest.

De commissie bestaat uit:

Heleen Mulder – h1965@hotmail.com
Sandra Onderstal – info@edzwanikken.nl

Sponsorcommissie

Als vereniging is SV Baarn afhankelijk van verschillende bronnen van inkomsten, waaronder sponsoring. Wil je meer weten over sponsoring, kledingsponsoring, adverteren op de website, social media en narrowcasting, neem dan contact op met de Sponsorcommissie.

De commissie bestaat uit:
Tim Nijhof’
Gerben de Radder
Nada Metwalli

Klachtencommissie

De Klachtencommissie is op zoek naar nieuwe leden. Hiervoor kun je contact opnemen met de voorzitter van SV Baarn Evert Jan Stagge voorzitter@svbaarnvoetbal.nl.

De commissie bestaat uit:

Nick Braamburg – nickbraamburg@outlook.com, tel. 06-28830714

Communicatiecommissie

Nieuwsbrieven, website, social media; er wordt rondom SV Baarn veel gecommuniceerd. Om dat in goede banen te leiden, is er de Communicatie Commissie.

De commissie bestaat uit:

Arnout Baas communicatie@svbaarnvoetbal.nl
Lucas Molleman
Bob Morcus
Marit Kemerink
Nouk Nijsse

Wedstrijdzaken

Ieder weekend staan er vele wedstrijden gepland. Daarvoor moeten er velden zijn, er is contact met de KNVB en natuurlijk moeten alle uitslagen door worden gegeven. Dat is de commissie wedstrijdzaken.

De commissie bestaat uit:

Klaas de Kok –wedstrijdsecretariaat@svbaarn-voetbal.nl
Eric Gremmen – wedstrijdsecretarisjeugd@svbaarn-voetbal.nl

Groeicommissie

De Groeicommissie ontwikkelt allerlei gave campagnes m.b.t. Sponsoring en Ledenontwikkeling zoals het het Oranje Festival, Samenwerking met Domino’s de Pupil van de Week. Heb je hier ideeën over of wil je meehelpen, laat het ons dan weten.
Deze commissie bestaat uit:
Martijn Szepesi
Arjan Dijk
×

Welkom bij SV Baarn!

Klik hieronder om een chat te starten in Whatsapp.

×