Skip to main content

SV Baarn biedt een warme, gezellige en veilige omgeving om te kunnen voetballen

Algemene info

Hot News SV Baarn: U betaalt € 80,- tenzij …..

Introductie Vrijwilligersplan “Samen maken we SV Baarn sterker”

Handleiding Vrijwilligerssysteem SV Baarn klik hier.

Beste leden,

Het aantal vrijwilligers loopt de afgelopen jaren sterk terug. Omdat we zonder vrijwilligers niet kunnen voetballen en onze voetbalambities niet kunnen nastreven, treffen jullie hierbij de introductie van het vrijwilligersplan “Samen maken we SV Baarn sterker”.

In de ALV van 8 juli 2020 is besloten het vrijwilligersplan in gebruik te gaan nemen. In de daaropvolgende ALV’s is de aankondiging geweest en de globale inhoud gedeeld van het vrijwilligersbeleid is ingegaan op 1 juli 2020. Het bestuur is hier met behulp van een aantal vrijwilligers mee aan de slag gegaan en heeft dit verder uitgewerkt. We willen jullie met dit schrijven inzicht geven wat de regeling inhoudt en de introductie starten.

In seizoen 2022/2023 introduceren we daarmee vanaf 1 maart 2023 een verplichte vrijwilligersinzet omdat we als club de binding van leden en ouders willen vergroten en ook het tekort aan vrijwilligers hiermee willen verkleinen. We geven hieraan een vervolg in het seizoen 2023/2024. De volgende onderwerpen komen aanbod in dit schrijven.

  • Inhoud regeling
  • Voorbereidingen
  • Aanbod en registratie
  • Inventarisatie en reacties

Inhoud regeling:
Met de Werkgroep Vrijwilligerscommissie en het voltallige bestuur is de vrijwilligersregeling tot stand gekomen. De belangrijkste elementen van de regeling zijn: Elk lid is verplicht om vrijwilligerswerk te doen bij de club, dat kan in een vaste functie of doormiddel van af en toe een taak te vervullen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je 8 punten scoort.  Een functie/rol is goed voor 8 punten. Taken variëren van 2-4 punten. Als je geen vrijwilligerstaken wilt doen dan kun je dit afkopen voor € 80,-. Haal je de 8 punten in het seizoen niet dan ben je verplicht om € 80,- te betalen. Indien de vrijwilligersbijdrage financieel een probleem vormt dan kun je een mail sturen naar vrijwilligers@svbaarnvoetbal.nl en denken we graag mee met een oplossing.

Voorbereidingen:
Ter voorbereiding is er uitvoerig met de KNVB gesproken over hun “best practices” bij andere clubs. Tevens is er met andere clubs uit de regio gesproken die dit systeem al een aantal jaren succesvol hebben draaien. Om goed te begrijpen wat voor SV Baarn de “best practice” wordt is er gekozen voor een Pilot fase van 1 maart 2023 t/m de zomerstop 2023. Het doel is vooral bedoeld om de inrichting van het proces verder aan te scherpen.

Het puntenoverzicht per taak tref je binnenkort op de website. Vervul je een functie en kom je deze niet tegen op de lijst meld het dan even, heb je een idee voor een functie die nog toegevoegd kan worden vanuit je eigen ervaring laat het dan weten. Zaken die rond een voetbalteam spelen, zoals rijden naar wedstrijden en incidenteel vlaggen, zijn bewust niet benoemd als vrijwilligerstaak.

Om de uitvoering van de vrijwilligersregeling niet op papier te doen, maken we gebruik van sportlink en de voetbal.nl app. De app helpt de commissies, de vrijwilligerscommissie en jullie als lid om de inschrijving op (losse) taken, de eventuele afkoop van de € 80,- en het bijhouden van de behaalde punten administratief te ondersteunen.

Dus hierbij het verzoek: mocht je de voetbal.nl app nog niet geïnstalleerd hebben deze dan voor 31 maart  2023 en in te loggen met het emailadres dat bij de club bekend is.

 

Aanbod en registratie vrijwilligerstaken:
Naast de losse taken waarop ingeschreven kan worden via de voetbal.nl app zijn er ook vaste vrijwilligersfuncties. De meeste vaste functies scoren meteen 8 punten, welke ook met behulp van de Voetbal.nl app worden geregistreerd. De punten van vrijwilligers met een vaste vrijwilligersrol worden door de vrijwilligerscommissie verwerkt, uiterlijk in december van het betreffende seizoen. Heb je interesse voor een vaste vrijwilligersfunctie kijk dan op de het formulier “Puntentelling” op de website van SV Baarn

In de voetbal.nl app kun je onder persoonlijk zien welke vrijwilligersfuncties er zijn. Hier kun je je belangstelling tonen en wordt zichtbaar gemaakt wanneer je ingeschreven bent voor welke taak en wanneer. De communicatie tussen commissie en vrijwilliger gaat voor een belangrijk deel via de voetbal.nl app. In de app is ook een mogelijkheid dat je wilt ruilen kenbaar te maken. Dus snel downloaden de app en inloggen. Lukt dat niet dan kun je een mailtje sturen naar vrijwilligers@svbaarnvoetbal.nl dan zorgen zij dat het zo snel mogelijk goed komt en sportlink aangepast wordt met jouw juiste email bij de club.

 

Oefenen met je Bardienst Taken

Om iedereen kennis te laten maken met het systeem hebben we vooralsnog alleen de bardiensttaken toegevoegd. Deze kun je vast invullen in de periode die door Michel van Grinsven is afgegeven. De rest volgt.

Afkoop en reacties
Als je je vrijwilligerstaak wilt afkopen kan dit via de Taak “Taak afkopen” in de Voetbal.nl app. Heb je onvoldoende punten dan zal de club rond 8 augustus 2023 via automatische incasso € 80,- euro incasseren. Vragen inzake de regeling kunnen gesteld worden evenals problemen met de voetbal.nl app kunnen gestuurd worden naar: vrijwilligers@svbaarnvoetbal.nl Lees wel eerst de website goed door om exact te weten hoe een en ander in zijn werk gaat.

Mocht je dit bericht als jeugdlid ontvangen, deel dit bericht dan met je ouders!

Wij willen er een succes van maken, wij verwachten jullie als geregistreerde bondsleden ook.

Vriendelijk groet,

SV Baarn bestuur

Puntentelling

Klik hier voor de puntenverdeling vrijwilligerstaken SV Baarn gedurende het seizoen kan er nog taken toegevoegd worden.

Inschrijfformulier en aanmelden

Hier onder komt het inschrijfformulier te downloaden om vrijwilliger te worden en een instructie om je aan te melden voor een vrijwilligerstaak.

Handleiding Vrijwilligerssysteem SV Baarn klik hier.

FAQ Vrijwilligers SV Baarn

FAQ Vrijwilligers SV Baarn klik hier.

×

Welkom bij SV Baarn!

Klik hieronder om een chat te starten in Whatsapp.

×